Analityka internetowa w zadaniach

Analityka internetowa w zadaniach

Informatyka

Wydawnictwo: E-bookowo
Seria: Analityka biznesowa
Liczba stron: 404
Rozmiar 8,8 MB
Data premiery: 2017-01-20
Tytuł: Analityka internetowa w zadaniach
Seria: Analityka biznesowa
Autor: Pieńkowski Gniewomir
Wydawnictwo: E-bookowo
Język wydania: polski
Język oryginału: polski
Liczba stron: 404
Data premiery: 2017-01-20
Rok wydania: 2017
Format: PDF UWAGA! Ebook chroniony przez watermark. więcej ›
Liczba urządzeń: bez ograniczeń
Drukowanie: bez ograniczeń
Kopiowanie: bez ograniczeń
Indeks: 20919344

W przypadku prowadzenia tego typu analiz nie zwraca się szczegółowej uwagi na jakiekolwiek inne czynniki, których nie da się przedstawić w formie liczbowych zestawień. Analityka internetowa w zadaniach Pdf. W ten sposób możliwe stanie się nie tylko budowanie wartości dodanej przedsiębiorstwa, rozwój nauki w zakresie analityki biznesowej, a także samych analityków jako wartościowych pracowników, dla których najważniejszymi nie są ich własne interesy, ale dobro wspólne i poszukiwanie prawdy.    prezentowana publikacja to zbiór materiałów praktycznych dla słuchaczy szkoleń z zakresu analityki biznesowej (moduł: analityka internetowa), wykorzystywanych w celu ukazania słuchaczom znaczenia przygotowywania analiz i modeli biznesowych w oparciu o podejście wielowymiarowe, interdyscyplinarne, polegające na efektywnym zbieraniu i opracowywaniu danych liczbowych,  poszukiwaniu odpowiedzi na stawiane pytania nie tylko w świecie matematyki i statystyki, ale także w wielu zjawiskach otaczającego nas świata, które jednak nie podlegają łatwej klasyfikacji i weryfikacji w postaci „liczbowej”. Analityka internetowa w zadaniach Ebook. Według tej grupy analityków dane liczbowe często przedstawiają nie przyczyną, ale już skutek – prawdziwe, wiarygodne informacje nie są tylko i wyłącznie zapisane w tysiącach ciągów liczbowych znajdujących się w setkach tabel, ale często tkwią tam gdzie możliwości postrzegania zdobyczy matematyki i statystyki nie sięgają.tylko i wyłącznie połączenie tych dwóch, zdawałoby się przeciwstawnych modeli analitycznych może dać szansę na pełne zrozumienie procesów biznesowych. Analityka zjawisk następujących w świecie internetu jest niezwykle trudna i skomplikowana, wymaga od badaczy niezwykle szerokich horyzontów intelektualnych, dlatego w publikacji ukazano zarówno drogę „ścisłą” jak i „humanistyczną” w zakresie sporządzania tego typu analiz. Humaniści – analitycy nie zwracają uwagi tylko na racjonalne, suche (liczbowe) fakty - próbują poznać przyczyny, które doprowadziły do sytuacji, w której osiągnięto takie a nie inne dane liczbowe, wykorzystując do tego wiedzę nie tylko z zakresu ekonomii, zarządzania i statystyki, ale także psychologii, socjologii, nauk politycznych, historii, kulturoznawstwa. Matematyki, statystyki, ekonomii i zarządzania) odnosi się do zintegrowanej segregacji i przetwarzania olbrzymiej ilości rozproszonych danych liczbowych. Dla przedstawicieli nauk ścisłych i ekonomicznych (np. W ramach interdyscyplinarnego podejścia, stosując także metodę dedukcji, w celu ukazania przedmiotu analizy próbują znaleźć prawdziwą przyczyną biznesowego sukcesu lub porażki. Można nawet stwierdzić, że w tym przypadku głównym celem działań analitycznych jest przedstawienie (opis) zaistniałej sytuacji  oraz prognozowanie jej następstw, a także nowych wydarzeń tylko w oparciu  o realne, suche fakty, których reprezentantami dla tej grupy analityków są tylko i wyłącznie liczby. Opis słowny, poza ogólnymi, bardzo krótkimi wnioskami i rekomendacjami nie ma tu zbyt dużego znaczenia. Czytelnik może samodzielnie przestudiować informacje zawarte w licznych tabelach oraz metodologię sporządzania opisów, wniosków i rekomendacji, a także zawężania pola badawczego i odnoszenia się do wspomnianych już zjawisk wymykających się pojmowaniu matematycznemu i statystycznemu. . W omawianym przypadku często opis (liczbowy) zdecydowanie dominuje nad wnioskowaniem i służy tylko wspomnianemu już przedstawieniu zebranych danych.z kolei dla humanistów, nawet tych znających zasady ekonometrii, pojęcie analityki biznesowej oznacza  coś zupełnie innego niż w przypadku nauk ścisłych - stworzenie wielowymiarowego modelu, w którym tak samo ważne byłoby przetwarzanie danych liczbowych jak i słów. analityka biznesowa to pojęcie wielowymiarowe, dla wielu przedstawicieli świata nauki i biznesu trudne do zdefiniowania. Takie podejście wymaga dużych umiejętności interpersonalnych analityków, którzy powinni zrozumieć różne podejścia do analizowanych problemów innych osób.

Komentarze

Zostaw komentarz